Kõik meie poolt pakutavad kasutatud elektroonikatooted on kontrollitud ning garantiiga kuid üsna tihti küsitakse, mida garantii katab.

Kasutatud elektroonika puhul ei erine garantii olemuselt uute kaupade tootjapoolsest garantiist. Teostame garantiiremonti ausalt ning kvaliteetselt – me ei paranda komponente vaid vahetame need terve detailina välja. Kui komponendivahetus ei ole kliendile ajaliselt mõistlik, siis pakume välja võimalikult sobiva asendusmudeli.

Erinevalt tootjagarantiist lahendame juhtumeid meie, seega saatmist garantiiremonti teostavasse asutusse ei toimu ning klient võidab edasi-tagasi saatmiste arvelt nädala või enamgi. Üldjuhul võtab garantiiremont aega vaid mõne tööpäeva. Lisaks on meie tingimused ühesed nii era- kui ka juriidilisele isikule.

Kasutatud elektroonika garantii katab toote kõiki komponente, kui toote „seisundi“ lahtris ei ole märgitud teisiti. Tarkvara garantii alla ei kuulu, seega viiruse allalaadimisel me tasuta uut operatsioonisüsteemi peale ei installeeri. Küll aga tuleme klientidele alati vastu ning nõustame kliente kõikides toodetega seotud küsimustes tasuta.

Kui meilt soetatud kasutatud elektroonikatootega peaks garantiiajal midagi juhtuma, siis tasub sellest meid võimalikult kiirelt teavitada. Alati ei pea tootega kohe esindusse tulema vaid piisab esmalt ka e-kirja kirjutamisest või helistamisest. Nii mõnigi rike on tegelikkuses tingitud lihtsast nupuvajutusest või teadmatusest.

Hea näitena võib tuua tihti esinevat „riket“ sülearvuti raadiosignaalidega (wifi, 3G/4G ühendus, bluetooth). Nimelt on pea igal äriklassi sülearvutil kiirnupp, mis lülitab välja kõik raadiosignaalid. Sellele nupule minnakse kogemata vastu ning teadmatusest arvatakse, et sülearvutil on midagi katki läinud.

Kokkuvõttes võime kindlalt väita, et lahendame iga mure personaalselt ning võimalikult kiirelt.

Uute kohtumisteni!